Gesgune

Proiektuen sustapenerako enpresa bat gara, enpresa elkarlan proiektuetan espezializatuta gaude. Begibistakoa da enpresa txikiak direla merkatuaren erronkei erantzuteko muga gehien dituztenak. Erantzuna indibiduala izan beharrean, guk planteatzen duguna zera da: ELKARLANA LEHIATU ahal izateko AUKERATZAT hartzea.

GESGUNEn enpresak aktibatu, sustatu eta dinamizatzen ditugu, izaera anitzeko proiektuak elkarlanean garatzeko (kooperazioa ekonomikoa, antolaketa mailakoa, estrategikoa, komertziala, eta abar). Proiektuen koordinazioa eta gestio integrala gure gain hartzen dugu.

 

653 709 150
info@gesgune.com
www.gesgune.com